ตารางแพทย์

อ.นพ. วศิน เอียบสกุล

Wasin Iabsakul, M.D.
สาขาความเชี่ยวชาญ :


การศึกษา :

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
อังคาร
13.00 - 16.00 น.
พุธ
13.00 - 16.00 น.
ศุกร์
09.00 - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
ศุกร์
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์