กระบวนการรักษา SIRIRAJ radiology

สาขาวิชารังสีรักษาให้การบริการผู้ป่วยกลุ่มเนื้องอกและมะเร็งที่ต้องการการรักษาด้วย SRS/SRT/SBRT ทั้งที่เป็นโรคในระบบประสาท และ นอกระบบประสาท

สาขาวิชารังสีรักษา มีความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น โดยไม่จำกัดปริมาณผู้ป่วย


วันเข้ารับปรึกษาการฉายรังสี โรงพยาบาลศิริราช


การเข้ารับบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผน

การฉายรังสี โรงพยาบาลศิริราช


วันเริ่มต้นฉายรังสี โรงพยาบาลศิริราช


การเข้ารับการฉายรังสีสำหรับผู้ป่วยเด็ก