ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชารังสีรักษา
ภาควิชารังสีวิทยา

ตึก 72 ปี ชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
แผนที่การเดินทาง
LINE ID : @radonco_siriraj
อีเมล : sirirajradonco@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์

เคาน์เตอร์พยาบาลผู้ป่วยนอกตึก  72 ปี ชั้น 1 : (+66)2-419-7082

เคาน์เตอร์พยาบาลห้องฉายรังสีอาคารนวมินทร์ : (+66)2-414-0016

เคาน์เตอร์พยาบาลห้องฉายรังสีศิริราชปิยมหาราชการุณย์ : (+66)2-419-1923

หอผู้ป่วยในตึก 72 ปี ชั้น 6 (ตะวันออก) : (+66)2-419-7110

หอผู้ป่วยในตึก 72 ปี ชั้น 9 (ตะวันตก) : (+66)2-419-7112

Follow Us:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม