บริการของเรา

สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ให้การบริการรักษาผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็ง
ที่ต้องการการรักษาด้วยการฉายรังสีทุกรูปแบบ

- ทางสาขามีเทคนิคการฉายรังสีที่หลากหลายและทันสมัยทั้งการฉายรังสีจากภายนอก ใส่แร่ หรือ ฉายรังสีในห้องผ่าตัด


- สาขาเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถทางด้านรังสีรักษาในทุกระบบที่เกี่ยวข้องในระดับสากลโดยมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาส่งเสริมสุขภาพใส่ใจในความปลอดภัย และมีอาจารย์แพทย์ที่มากด้วยความสามารถในหลายหลากด้านและมีงานวิจัยที่ยอมรับกันในระดับสากล


- ทางสาขาเรายังเพียบพร้อมด้วยการรักษาผู้ป่วยทั้งในรูปแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยไม่กำจัดจำนวนผู้ป่วย อีกทั้งยังมีสถานที่รองรับการให้ยาเคมีบำบัด ตลอดจนมีหอผู้ป่วยสามัญและพิเศษ สำหรับผู้ป่วยอาการหนักเพื่อรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล


- นอกเหนือไปจากการให้การรักษาแล้วทางเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่ญาติและผู้ป่วยที่ต้องการคำปรึกษาสำหรับโรคเนื้องอกและมะเร็งทุกรูปแบบ

ตารางแพทย์