17 มิ.ย. 2565

ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีรักษาในหัวข้อ Radiotherapy insight into GI malignancy

      วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชารังสีรักษาได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ Smith Apisarnthanarax จาก Department of Radiation Oncology, University of Washington, USA มาบรรยายในงานประชุมวิชาการรังสีรักษาหัวข้อ Radiotherapy insight into GI malignancy โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Proton therapy in Radiation Oncology :   Present state and future trends, Trends of radiation therapy in liver cancer and ASTRO guidelines และ Translational research/ Functional liver imaging for liver radiation therapy
      โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA3hA3vVXGLGIpspAXJVRquBDVajBkLcQZSXyOtlpmktVDPw/viewform