20 ธ.ค. 2564

เปิดการใช้งานเครื่องเร่งอนุภาคแบบหุ่นยนต์ Cyberknife

เครื่องเร่งอนุภาคแบบหุ่นยนต์  Cyberknife

        เครื่องฉายรังสีที่ล้ำสมัยด้วยระบบการฉายรังสีด้วยแขนกลที่สามารถปรับทางเข้าของรังสีได้หลายทิศทางและเตียงผู้ป่วยที่สามารถปรับทิศทางได้ มิติ ร่วมกับการใช้ซอฟแวร์ที่สามารถระบุตำแหน่งของก้อนเนื้อด้วยภาพ X-ray บนเตียง ทำให้สามารถปรับตำแหน่งของการฉายรังสีได้แม่นยำตรงจุด เครื่องฉายรังสี Cyberknife เหมาะกับการฉายรังสีด้วยเทคนิครังสีศัลยกรรม (Stereotactic radiosurgery; SRS, Stereotactic radiation therapy;SRT, Stereotactic body radiation therapy; SBRT) ซึ่งเป็นการฉายรังสีด้วยปริมาณความเข้มสูงไปยังตำแหน่งก้อนเนื้อด้วยจำนวนครั้งเพียง 1-5 ครั้ง ตัวอย่างของโรคมะเร็งที่สามารถรับการรักษาด้วยเครื่อง Cyberknife เช่น มะเร็งปอด มะเร็งที่มีการแพร่กระจายมาที่สมองหรือกระดูกสันหลัง มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์