15 ธ.ค. 2564

เปิดการใช้งานเครื่องเร่งอนุภาคพร้อมสนามแม่เหล็กไฟฟ้านำวิถี MR-LINAC

MR-LINAC

เครื่องฉายรังสีตัวล่าสุดของโรงพยาบาลศิริราช และเครื่องแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มาพร้อมกับระบบการทำภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบนเตียงฉายรังสีทำให้ได้รายละเอียดของภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นจึงทำให้เห็นการเปลี่ยนตำแหน่งและการเปลี่ยนรูปร่างของก้อนเนื้อในแต่ละครั้งของการฉายรังสีได้ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสมกับตำแหน่งและรูปแบบของเนื้องอกได้ในแต่ละวันของการฉายรังสีได้อย่างเหมาะสมด้วยระบบ Online Adpative Planning System ทำให้เพิ่มความแม่นยำในการฉายรังสีได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างของโรคมะเร็งที่สามารถรับการรักษาด้วยเครื่อง MR Linac เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับและทางเดินน้ำดี มะเร็งตับอ่อน เป็นต้น


ข่าวประชาสัมพันธ์