17 ก.พ. 2565

เปิดใช้งานเครื่องเร่งอนุภาคพร้อมระบบ ExacTrac Dynamic

LINAC with ExacTrac Dynamic

   ระบบ ExacTrac Dynamic เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเร่งอนุภาค (LINAC)  โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำภาพในแต่ละวันรวมถึงในระหว่างการฉายรังสีเพื่อความแม่นยำที่สูงขึ้น โดยจะประกอบไปด้วยเครื่องเอกซเรย์ 2 เครื่อง ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายภาพอยู่ที่มุม 2 ข้างของเตียงผู้ป่วย และเครื่อง 4D Thermal camera ซึ่งสามารถจับสัญญาณภาพพื้นผิวและสัญญาณคลื่นความร้อนจากร่างกายผู้ป่วย เพื่อใช้ในการติดตามตำแหน่งของผู้ป่วยในระหว่างการรักษา หากระบบตรวจจับความคาดเคลื่อนของตำแหน่งผู้ป่วยเกินค่าที่ตั้งไว้ ระบบจะทำการหยุดฉายรังสีทันที ช่วยลดโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงแก่ผู้ป่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์