01 ธ.ค. 2564

เปิดงานใช้งานเครื่อง CT (Phillips Big-bore)

CT simulation (Philips Big-bore)

      เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติเพื่อจำลองการรักษา (CT simulation) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญทางรังสีรักษา เนื่องจากแพทย์จะใช้ภาพที่ได้จากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนการรักษา เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษารุ่นใหม่นี้ มีความกว้างถึง 85 ซม. ทำให้ผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงสามารถผ่านเข้าไปได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังสามารถสร้างภาพได้ถึง 32 ภาพต่อการหมุน 1 รอบ และสามารถสร้างภาพที่มีรายละเอียดของภาพสูง ช่วยให้แพทย์สามารถกำหนดตำแหน่งการรักษาได้อย่างถูกต้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์