21 มี.ค. 2566

ซีเซียม-137


ข้อมูลปริมาณการแผ่รังสีจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติข่าวประชาสัมพันธ์