05 พ.ค. 2565

เปิดใช้งานเครื่องเร่งอนุภาค L7

วันที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 สาขาวิชารังสีรักษาได้เปิดใช้งานเครื่องฉายรังสีตัวใหม่ล่าสุด คือ เครื่องเร่งอนุภาค L7 เป็นเครื่องเครื่องฉายรังสีที่มาพร้อมกับระบบภาพนำวิถีบนเตียงฉายที่สามารถทำได้ทั้งภาพ x-ray และภาพ CT (Cone-beam CT) ให้การรักษาที่แม่นยำ ประกอบกับเทคนิคการฉายรังสีที่สามารถฉายได้ทั้งแบบรังสีสามมิติ (3D conformal)รังสีสามมิติแปรความเข้ม (Intensity modulated radiation therapy; IMRT) รังสีสามมิติแปรความเข้มแบบหมุนรอบ (Volumetric modulated arc therapy : VMAT) และการฉายรังสีด้วยเทคนิครังสีศัลยกรรม (Stereotactic radiosurgery; SRS, Stereotactic radiation therapy;SRT, Stereotactic body radiation therapy; SBRT) ทำให้ปริมาณรังสีตรงกับตำแหน่งของก้อนเนื้อมากขึ้นและลดปริมาณรังสีไปยังอวัยวะข้างเคียง นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามการหายใจในระหว่างการฉายรังสี ซึ่งเหมาะกับการฉายรังสีบริเวณอวัยวะที่มีการเคลื่อนที่ตามการหายใจ เช่น ปอดและช่องท้องส่วนบน ทำให้เพิ่มความแม่นยำในการฉายรังสี
ข่าวประชาสัมพันธ์