เทคนิคการรักษาผู้ป่วย

เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการรักษาที่ครอบคลุมและแม่นยำ

EXACTRAC ระบบถ่ายภาพติดตามผู้ป่วย


ExacTrac x-ray เป็นระบบถ่ายภาพติดตามผู้ป่วยก่อนการฉายรังสีและระหว่างการฉายรังสีที่มีความถูกต้องสูง

โดย ExacTrac Image-guided radiotherapy หรือ ระบบฉายรังสีด้วยภาพนำวิถี ExacTrac มีความสำคัญต่อกระบวนการก่อนการฉายรังสีและในระหว่างฉายรังสี ซึ่งเป็นการตรวจสอบการจัดท่าของผู้ป่วยและตำแหน่งของก้อนมะเร็งทั้งในกระบวนการฉายรังสีทั้งแบบ Conventional technique ในเทคนิค VMAT และ Advanced technique เช่น SRS หรือ SBRT โดยสามารถบอกความถูกต้องของตำแหน่งได้ในระดับมิลลิเมตร

 

ระบบ ExacTrac x-ray เป็นระบบการถ่ายภาพ ใช้ลำรังสี kV x-ray ที่ติดตั้งที่อยู่บนพื้นห้องฉาย ในขณะที่ตัวรับภาพจะอยู่ตรงข้ามกับ x-ray tube ระบบภาพจะสามารถให้ข้อมูล ภาพ มิติ โดยอุปกรณ์ ExacTrac จะใช้กล้องอินฟราเรดในการตรวจจับตำแหน่งของผู้ป่วย เทียบกับรูปภาพอ้างอิง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ จากนั้นปรับตำแหน่งให้ตรงกันโดยใช้ระบบการเลื่อนเตียง ทิศทาง ซึ่งจะช่วยทำให้ได้ข้อมูลการจัดท่าผู้ป่วยที่มีความถูกต้องและลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยและการเคลื่อนที่ของอวัยวะภายใน เพื่อทำให้การฉายรังสีที่ก้อนมะเร็งได้รับปริมาณรังสีที่ถูกต้อง และลดปริมาณรังสีที่จะให้แก่อวัยวะข้างเคียง

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง