เทคนิคการรักษาผู้ป่วย

เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการรักษาที่ครอบคลุมและแม่นยำ

SRS, SRT, SBRT การฉายรังสีปริมาณสูงโดยใช้ลำรังสีขนาดเล็กจำนวนมากเข้าหลากหลายทิศทาง


การฉายแสง SRS, SRT, SBRT นั้นมีคุณลักษณะเด่นที่สำคัญคือเป็นการฉายรังสีปริมาณสูงโดยใช้ลำรังสีขนาดเล็กจำนวนมากเข้าหลากหลายทิศทาง เพื่อให้ความเข้มสูงที่ตรงจุดตัดของลำรังสีและมีการลดปริมาณรังสีลงอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่นอกเหนือตำแหน่งรอยโรค การฉายรังสีเทคนิคนี้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การฉายรังสีที่ใหม่และทันสมัย โดยต้องควบคู่ไปกับการใช้ Image-Guided Radiation Therapy (IGRT) ที่แม่นยำในการติดตามผู้ป่วยในระหว่างฉาย เนื่องจากความเข้มรังสีที่ให้ต่อครั้งนั้นสูงมากเมื่อเทียบกับการฉายแบบปกติ การฉายแสงในรูปแบบนี้เหมาะสมกับรอยโรคบางประเภทเช่น ความผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง (AVM), ก้อนเนื้องอกมีขนาดเล็ก หรือ อยู่ไกลอวัยวะสำคัญ เป็นต้น

 

Stereotactic radiosurgery (SRS) เป็นการฉายแสงขนาดสูงเพียงครั้งเดียว ใช้ในการรักษารอยโรคบางประเภทในสมอง เนื่องจากปริมาณรังสีที่ให้ ให้ในปริมาณสูงมากและให้แค่เพียงครั้งเดียว จึงใช้ชื่อเรียกว่า Stereotactic radiosurgery เนื่องจากเสมือนการผ่าตัดแต่ใช้รังสีรักษานั้นเอง

 

Stereotactic radiation therapy (SRT) เป็นการฉายแสงขนาดสูงในจำนวนน้อยครั้ง มักอยู่ที่ 3-8 ครั้ง ใช้เรียกการฉายแสงเทคนิคนี้เมื่อมีการรักษารอยโรคในสมองเช่นเดียวกับ SRS

 

Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) เป็นการฉายแสงขนาดสูงในจำนวนน้อยครั้ง มักอยู่ที่ 3-8 ครั้งเช่นเดียวกับ SRT แต่ว่าจะใช้เรียกในกรณีที่มีการฉายรังสีในบริเวณที่นอกเหนือไปจากสมอง

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง