เทคนิคการรักษาผู้ป่วย

เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการรักษาที่ครอบคลุมและแม่นยำ

VMAT การฉายรังสีแปรความเข้มแบบหมุนรอบตัว


      VMAT (Volumetric Modelated Arc Therapy) เป็นเทคนิคที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก IMRT เนื่องจากเทคนิค IMRT นั้นมีการเข้าลำรังสีหลากหลายทิศทางดังนั้นจึงเสียเวลาในการหมุนหัวฉายรังสีไปยังบริเวณดังกล่าวแล้วจึงค่อยฉาย ดังนั้นจึงมีการคิดค้น VMAT ขึ้นโดยจะทำการหมุนหัวฉายโดยรอบผู้ป่วยพร้อมไปกับฉายรังสีตลอดเวลาที่ทำการหมุนนั้น โดยบริเวณหัวฉายจะมี Multi-leaf collimator (MLC) ขยับอยู่ตลอดเวลาเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างของลำรังสีให้ออกมาตามรูปร่างที่ต้องการ ร่วมไปกับมีการปรับเพิ่มหรือลดความเข้มของลำรังสีอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดหัวฉายรังสี ทำให้เวลาในการรักษาผู้ป่วยต่อครั้งนั้นสั้นลงอย่างมากและรูปทรงของตำแหน่งที่ต้องการฉายสามารถโค้งเว้าตามรอยโรคได้ดีกว่า IMRT

การวางแผนด้วยวิธีฉายด้วยเทคนิค VMAT ค่อนข้างซับซ้อน การวางแผนวิธีนี้จึงจำเป็นต้องใช้โปรแกรมวางแผนการรักษาในการออกแบบการรักษา แตกต่างจาก 3D, IMRT ตรงที่เราจะกำหนดตำแหน่งในการฉายไปให้ตัวเครื่อง

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง