เทคนิคการรักษาผู้ป่วย

เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการรักษาที่ครอบคลุมและแม่นยำ

IMRT การฉายรังสีแปรความเข้ม

 


การฉายรังสีแปรความเข้ม (Intensity Modulated Radiation Therapy, IMRT)

 

เป็นเทคนิคการฉายรังสีที่ออกแบบมาเพื่อลดผลข้างเคียงต่ออวัยวะข้างเคียงที่สำคัญ และ เพิ่มปริมาณรังสีไปที่ศูนย์กลาง โดยจะมีการเข้าลำรังสีหลากหลายทิศทางและซับซ้อนโดยมีการกำหนดความแรงหรือความเข้มของแต่ละลำรังสีที่แตกต่างกันไปโดยหัวฉายจะต้องเคลื่อนที่ไปยังองศาดังกล่าวและเปิดหัวฉายตามรูปร่างที่ต้องการ แล้วจึงทำการฉาย ทำซ้ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบองศาทั้งหมดที่วางแผนการรักษาไว้ เพื่อให้ปริมาณรังสีไปรวมกันที่จุดศูนย์กลางเข้มที่สุด เป็นเทคนิคการฉายรังสีที่นิยมใช้ในโรคที่ต้องการปริมาณรังสีสูงๆและอยู่ใกล้อวัยวะที่สำคัญเช่น มะเร็งช่องทรวงอก มะเร็งสมอง มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง