แนะนำเครื่องมือรังสีรักษา

เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการรักษาที่ครอบคลุมและแม่นยำ

MR-LINAC


เครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็คตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MR Linac (Magnetic Resonance Image Guided Linear Accelerator) เป็นเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็คตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องแรกและเครื่องเดียวในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โดยมีจุดเด่นในการฉายรังสีปริมาณสูงพร้อมไปกับการทำเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ณ เวลาขณะฉายรังสี เพื่อให้ไม่พลาดตำแหน่งของตัวโรค ทำให้สามารถลดผลข้างเคียงที่ผู้ป่วยได้รับและเพิ่มปริมาณรังสีไปยังตัวโรคได้ในเวลาเดียวกัน โดยสามารถรองรับการฉายรังสีโรคที่ในอดีตการฉายรังสีเป็นไปได้ยากเนื่องจากตัวก้อนมีการคลื่นไหวในขนาดฉาย ดังเช่น มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และอื่นๆ

และยังมีจุดเด่นที่สำคัญที่เครื่องฉายแสงอื่นๆทำไม่ได้ โดยที่แพทย์สามารถปรับแผนการฉายรังสีให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยในแต่ละวันให้สอดคล้องกับตำแหน่งของตัวโรคและรูปร่างของตัวโรคในวันนั้นๆ ด้วยระบบ Online Adaptive Planning System อันชาญฉลาดก่อนเริ่มการรักษาในวันนั้นๆ ทำให้แพทย์และผู้ป่วยมั่นใจว่าสามารถรักษาได้อย่างตรงจุดที่สุด

 

 

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง