แนะนำเครื่องมือรังสีรักษา

เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการรักษาที่ครอบคลุมและแม่นยำ

MRI-SIMULATOR


เครื่อง MRI เพื่อใช้สำหรับวางแผนการรักษา เป็นการนำเครื่อง MRI ซึ่งเป็นเครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ให้ภาพที่มีความละเอียดสูง สามารถแยกเนื้อเยื่อได้ชัดเจน มาใช้ร่วมในการวางแผนการรักษาด้วยการฉายรังสี ทำให้การวางแผนในการฉายรังสีมีความละเอียดแม่นยำมากขึ้น สามารถวางแผนโดยให้ปริมาณรังสีที่สูงขึ้น และช่วยจำกัดการฉายรังสีให้หลีกเลี่ยงบริเวณอวัยวะข้างเคียงที่ปกติหรืออวัยวะสำคัญได้มากขึ้น

 

การใช้เครื่อง MRI Simulator ในการวางแผนการรักษา

  • สามารถให้ภาพที่มีความละเอียดสูง ทำให้การวางแผนการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • มีขนาดอุโมงค์ที่ใหญ่เพื่อรองรับอุปกรณ์ในการฉายรังสี สามารถทำ MRI ในท่าทางเดียวกับการฉายรังสี ทำให้การวางแผนมีความแม่นยำมากขึ้น
  • ไม่มีการทำให้เกิดความเจ็บปวดในระหว่างการตรวจ

 

ข้อจำกัดในการทำ MRI Simulation

  • ใช้เวลาในการตรวจนาน 45-60 นาที โดยผู้ป่วยไม่สามารถขยับได้ในระหว่างการตรวจ
  • มีเสียงดังในการตรวจ แต่จะมีการใช้อุปกรณ์ลดเสียงในการป้องกัน
  • ในบางกรณีจำเป็นต้องฉีดสารทึบรังสีในการตรวจ
  • อุปกรณ์การแพทย์บางชนิดที่ฝังในตัวผู้ป่วยไม่สามารถเข้าเครื่อง MRI ได้ ดังนั้นหากผู้ป่วยมีการฝังอุปกรณ์การแพทย์ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าทำการตรวจรักษา