แนะนำเครื่องมือรังสีรักษา

เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการรักษาที่ครอบคลุมและแม่นยำ

TRUEBEAM


เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง TrueBeam รุ่น sTx ของบริษัท Varian เครื่องฉายรังสีใหม่ล่าสุดที่สามารถฉายรังสีพลังงานสูงไปยังรอยโรคที่มีความซับซ้อนได้โดยจะมีตัวกำบังรังสี (Multileaf Collimator : MLC) จำนวน 120 คู่ ขนาดกว้าง 2.5 มิลลิเมตรซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระและปรับขนาดให้สอดคล้องกับรอยโรคที่มีขนาดเล็กและปรับปริมาณรังสีอัตโนมัติตามแผนการรักษามีระบบภาพนำวิถี (Image-Guided Radiation Therapy) ในการตรวจสอบตำแหน่งการฉายรังสีด้วยภาพเอกซเรย์ทั้งสองมิติและสามมิติ และยังสามารถจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโดยใช้อุณหภูมิตรงบริเวณผิวหนังผู้ป่วยทำให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องฉายทราบทันทีหากผู้ป่วยมีการขยับจนทำให้ตัวโรคอยู่นอกขอบเขตการของแผนการรักษา