แนะนำเครื่องมือรังสีรักษา

เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการรักษาที่ครอบคลุมและแม่นยำ

Intraoperative Radiation Therapy

เครื่องฉายรังสีภายในห้องผ่าตัดด้วยรังสีอิเล็กตรอน เป็นเครื่องฉายรังสีที่ใช้สำหรับการฉายรังสีในระหว่างที่ทำการผ่าตัดโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ป่วยในบางกลุ่มโรค เช่น มะเร็งเต้านมที่โอกาสกลับเป็นซ้ำน้อย เป็นต้น การรักษาโดยเทคนิคนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมกับวิธีดังกล่าว

การฉายรังสีพร้อมกับการผ่าตัดทำให้ผู้ป่วยสะดวกไม่ต้องเดินทางมาฉายรังสีต่ออีกในภายหลังอีกทั้งยังมีประโยชน์ในการเพิ่มปริมาณรังสีไปที่ตัวก้อนมะเร็ง/โพรงก้อนมะเร็งโดยตรง และยังลดผลข้างเคียงแก่เนื้อเยื่อโดยรอบเมื่อเทียบกับการฉายรังสีแบบทั่วไปเนื่องจากสามารถขยับอวัยวะข้างเคียงให้ออกห่างจากลำรังสีได้โดยง่าย