แนะนำเครื่องมือรังสีรักษา

เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการรักษาที่ครอบคลุมและแม่นยำ

CyberKnife Robotic Radiosurgery system


CyberKnife เป็นเครื่องฉายรังสีประเภทหนึ่งที่มีความเฉพาะทางการฉายรังสี ประกอบไปด้วยระบบแขนกลที่ทำให้สามารถสร้างทิศทางการเข้าลำรังสีได้หลายทิศทาง และมีการใช้ภาพเอกซเรย์ร่วมกับระบบติดตามก้อนมะเร็ง ทำให้เครื่องฉายรังสี CyberKnife มีความแม่นยำสูงในการฉายรังสี

เครื่องฉายรังสี CyberKnife สามารถเปลี่ยนส่วนที่ทำหน้าที่การเปิดพื้นที่การฉายรังสี (Collimator) ได้ ชนิด ได้แก่

  1. Fixed Collimator มีลักษณะเป็นทรงกระบอกทำจากตะกั่ว มีรูวงกลมไว้สำหรับให้รังสีผ่านเพื่อทำการรักษา ซึ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูวงกลมมี 12 ขนาด ตั้งแต่ขนาด มม. ไปจนถึง 60 มม.

  2. Iris Aperture มีลักษณะเป็นชิ้นส่วนทำมาจากทังสเตน ประกอบกันสร้างเป็นรูป เหลี่ยม ลักษณะการทำงานคล้ายกับชัตเตอร์กล้องถ่ายรูป สามารสร้างพื้นที่การฉายรังสีที่ขนาดแตกต่างกันไปได้ 12 ขนาด เหมือนกับ Fixed Collimator

  3. Multileaf Collimator (MLC) มีลักษณะเป็นซี่ เรียงตัวกัน 26 คู่ สามารถสร้างพื้นที่การฉายรังสีได้หลากหลาย

นอกจากที่จะสามารถเลือกส่วนคอลลิเมเตอร์ได้แล้วนั้น เครื่อง CyberKnife ยังมีระบบติดตามก้อนมะเร็ง ชนิด ได้แก่

  • ระบบติดตามก้อนมะเร็งภายในศีรษะ (6D Skull Tracking) ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีก้อนมะเร็งอยู่ภายในศีรษะ โดยจะอาศัยการถ่ายภาพเอกซเรย์กะโหลกศีรษะของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการติดตามก้อนมะเร็งภายใน
  • ระบบติดตามก้อนมะเร็งกระดูกสันหลัง (Spine Tracking) ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีก้อนมะเร็งที่บริเวณตำแหน่งกระดูกสันหลัง โดยจะอาศัยการถ่ายภาพเอกซเรย์ของกระดูกสันหลังข้อลำดับเดียวกับก้อนมะเร็งในการติดตาม
  • ระบบติดตามก้อนมะเร็งแบบฝัง Fiducial (Fiducial Tracking) ระบบนี้จำเป็นที่ผู้ป่วยจะต้องทำการฝัง fiducial markers ก่อน โดยนิยมใช้กับก้อนมะเร็งที่เป็นลักษณะเนื้อเยื่อ เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งระบบนี้จะอาศัยการถ่ายภาพเอกซเรย์ของ fiducial makers ในการติดตามก้อนมะเร็ง
  • ระบบติดตามก้อนมะเร็งแบบสัมพันธ์กับการหายใจ (xsight lung tracking) ระบบนี้ใช้กับผู้ป่วยที่มีก้อนมะเร็งเคลื่อนที่สัมพันธ์กับหารหายใจ เช่น มะเร็งปอด เป็นต้น โดยระบบนี้จะมีอุปกรณ์ในการสร้างกราฟการหายใจของผู้ป่วยแต่ละราย แล้วคำนวณตำแหน่งของก้อนมะเร็งทำให้การฉายรังสีมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
วีดีโอที่เกี่ยวข้อง