แนะนำเครื่องมือรังสีรักษา

เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการรักษาที่ครอบคลุมและแม่นยำ

CT-SIMULATOR with Surface Tracking


การตรวจวินิฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบสามมิติ(CT Simulation) สามารถใช้ตรวจอวัยวะได้ทุกส่วนในร่างกายเพื่อนำภาพที่ได้ไปวางแผนการรักษาโดยสามารถกำหนดลำรังสี ปริมาณรังสีให้ครอบคลุมกับรอยโรคและหลบเลี่ยงบริเวณอวัยวะที่สำคัญได้ 

 

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สาขารังสีรักษา รพ.ศิริราชมีความพิเศษดังนี้

1. ขนาดอุโมงค์ที่มีขนาดใหญ่พิเศษเพื่อรองรับอุปกรณ์ยึดตรึงใช้ร่วมสำหรับการฉายรังสี

2. เตียงแบนราบเพื่อให้ผู้ป่วยนอนระนาบเดียวกันกับที่ห้องฉายรังสี

3. เลเซอร์ภายนอกเครื่องเอกซเรย์ช่วยการวางตำแหน่งการนอนให้ผู้ป่วยนอนตรงตำแหน่งเดิม

4. โปรแกรมจำลองการรักษา คือ สามารถนำภาพที่ได้จากการทำเอกซเรย์มากำหนดตำแหน่งการรักษาได้เลย จะลดขั้นตอนการวางแผนการรักษาให้เร็วขึ้น

 

นอกจากเอกซเรย์จะสามารถสร้างภาพแบบ มิติแล้วนั้น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางสาขารังสีรักษาสามารถจำลองการรักษาแบบ มิติได้ ได้เช่นกัน โดยจะมีอุปกรณ์ตรวจจับการหายในระหว่างการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และนำมารวมกับภาพที่ได้เพื่อแสดงตำแหน่งการเคลื่อนที่ของก้อนเนื้อมะเร็ง หรือ ตำแหน่งรอยโรคในบริเวณนั้นๆ เหมาะสำหรับรอยโรคในบริเวณทรวงอก และ ช่องท้อง ทำให้ภาพที่นำไปวางแผนการรักษาคลุมรอยโรคได้มากขึ้น