แนะนำเครื่องมือรังสีรักษา

เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการรักษาที่ครอบคลุมและแม่นยำ

VERSA HD


เครื่องฉายรังสี Versa HD เป็นเครื่องฉายรังสีจากการเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนรุ่นใหม่ล่าสุดในขณะนี้จากบริษัท Elekta ภายในหัวเครื่องฉายมีวัสดุกำบังรังสีรูปซี่ (Multileaf Collimator : MLC) ที่มีความขนาด 0.5 มิลลิเมตร จำนวน 80 คู่ สามารถฉายรังสีด้วยพื้นที่ขนาดเล็กสุด 0.5 x 0.5 ตารางเซนติเมตร และสามารถปรับตามขนาดรูปร่างของตัวโรคได้อย่างเหมาะสมและอิสระ

เครื่องฉายรังสี Versa HD สามารถให้การรักษาได้ตั้งแต่เทคโนโลยีการฉายรังสีแบบธรรมดาไปจนถึงเทคนิคการฉายรังสีที่มีความซับซ้อน ได้แก่ การฉายรังสีเทคนิค 3D-CRT, IMRT, VMAT หรือแม้แต่การฉายเสมือนเลียนแบบการผ่าตัด (SRS, SRT, SBRT) โดยจำนวนครั้งที่ฉายจะสั้นลงกว่าปกติ (1-10 ครั้ง)โดยมีระบบตรวจสอบภาพนำวิถี (IGRT : Image Guided Radiation Therapy ) เป็นการตรวจสอบตำแหน่งก่อนฉายรังสีให้แม่นยำโดยจุดเด่น Versa HD คือ สามารถถ่ายภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ มิติ (4D-CBCT) เพื่อตรวจสอบตำแหน่งในการรักษามะเร็งหรือรอยโรคที่มีการเคลื่อนไหว เช่น บริเวณทรวงอกบริเวณช่องท้อง เพื่อให้ผลการรักษาออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด