ตารางแพทย์

ผศ.พญ. นันทกานต์ อภิวโรดมภ์

Asst. Prof. Nantakan Apiwarodom, M.D.
สาขาความเชี่ยวชาญ :
การศึกษา :
  • พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว.(รังสีรักษา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. of Continuation Medical Education
ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
พุธ
09.00 - 16.00 น.
พฤหัสบดี
13.00 - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
จันทร์
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์