ตารางแพทย์

อ.นพ.ธนันต์ จิตรวัชรโกมล

Tanun Jitwatcharakomol, M.D.
สาขาความเชี่ยวชาญ :


การศึกษา :

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
พุธ
09.00 - 16.00 น.
ศุกร์
09.00 - 12.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
อังคาร
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์