ตารางแพทย์

รศ.พญ. วุฒิศิริ วีรสาร

Assoc. Prof. Vutisiri Veerasarn, M.D.
สาขาความเชี่ยวชาญ :
การศึกษา :
  • พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา),ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์),ว.ว.(รังสีรักษา), Dip. in Clinical Oncology
ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
อังคาร
13.00-16.00 น.
พุธ
09.00-12.00 น.
พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
อังคาร
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์