ตารางแพทย์

รศ.ดร.พญ. จิราพร เสตกรณุกูล

Assoc. Prof. Jiraporn Setakornnukul, M.D. PhD
สาขาความเชี่ยวชาญ :
การศึกษา :
  • พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา), Observership in Proton therapy at perelman school of Medicine, University of Pennsylvania
ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
จันทร์
09.00 - 16.00 น.
อังคาร
13.00 - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
จันทร์
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์