ตารางแพทย์

รศ.พญ. จันจิรา เพชรสุขศิริ

Assoc. Prof. Janjira Petsuksiri, M.D.
สาขาความเชี่ยวชาญ :
การศึกษา :
  • พ.บ.,ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษา), อ.ว. (เวชศาตร์ครอบครัว), Clinical Fellowship in Adult  CNS Radiotherapy and Radiosurgery, Clinical Fellowship in Advanced Radiation Oncology, USA
ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
จันทร์
13.00 - 16.00 น.
พฤหัสบดี
09.00 - 16.00 น.
ศุกร์
09.00 - 12.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
พฤหัสบดี
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์