ตารางแพทย์

ผศ.พญ. นันทน์ สุนทรพงศ์

Asst. Prof. Nan Suntornpong, M.D.
สาขาความเชี่ยวชาญ :
การศึกษา :
  • พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์),  ว.ว. (รังสีรักษา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. in Radiation Oncology.
ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
จันทร์
09.00 - 12.00 น.
พุธ
13.00 - 16.00 น.
พฤหัสบดี
13.00 - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
พุธ
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์