ตารางแพทย์

อ.นพ. ธีรดนย์ ตรีชัยรัศมี

Teeradon Treechairusame, M.D.
สาขาความเชี่ยวชาญ :


การศึกษา :

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
อังคาร
09.00 - 12.00 น.
พฤหัสบดี
09.00 - 12.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
พุธ
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์