ตารางแพทย์

อ.นพ. วิวรรธน์ชัย สิทธิวงศ์

Wiwatchai Sittiwong, M.D.
สาขาความเชี่ยวชาญ :


การศึกษา :

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
พุธ
09.00 - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
พฤหัสบดี
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์