ตารางแพทย์

ผศ.พญ. วริศรา รงค์ทอง

Asst. Prof. Warissara Rongthong, M.D.
สาขาความเชี่ยวชาญ :


การศึกษา :

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา),  Visiting Research Fellowship Pediatric Radiation Oncology, CNS Radiation Oncology, Proton Therapy and Stereotactic ablative Radiotherapy (SABR), Department of Radiation Oncology, Mayo Clinic, Rochester, MN. USA.

ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
อังคาร
09.00 - 16.00 น.
พุธ
09.00 - 12.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วัน
เวลา
พฤหัสบดี
16.00 - 20.00 น.
ตารางแพทย์